19 March, 2012

ศาสนาไม่ผิดจริงหรือ?

ศาสนาไม่ผิดจริงหรือ? มันเป็นแค่ความผิดของคนคลั่งศาสนาเท่านั้นหรือ?

ไม่ใช่มั้ง :)

เอาอคติที่คิดว่า "ศาสนาเป็นของดีโดยธรรมชาติ" ออกไปก่อน เราอาจจะเห็นความจริงมากกว่าจากมุมมองที่เราเห็นอยู่ตอนนี้

มันไม่ใช่ว่าผมมีอคติต่อต้านศาสนา แต่มันเป็นเพราะอคติที่คุณนับถือศาสนาทำให้คุณมองเห็นว่าศาสนาเป็นของดีและบริสุทธิ์ด้วยในฐานะของ Foundation of Morality การวิเคราะห์ใดๆ ที่ challenge ศาสนาในแง่นี จึงถือว่าผิดหมด

พอมีปัญหา clash กับศาสนาทีไร ทำไมเราต้องอ้างเลี่ยงไปตำหนิว่าเป็นความไม่เข้าใจศาสนาอย่างถ่องแท้และ individual aggression ด้วย

ถ้าหากว่าตัวศาสนาในสถานะสถาบันเองมี defect ของมันเองหละ? ถ้าเราแยกศาสนาออกจาก Morality landscape หละ? เหมือนอย่างที่ครั้งหนึ่งเราแยกศาสนาออกจากการอธิบายธรรมชาติ จะเกิดอะไรขึ้น?

ไม่ใช่ bias และ predisposition ที่เราวางไว้ในศาสนาเองหรือที่มันขัดกับหลักเหตุผลและความกระหายในความรู้อันเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์?

การไปไล่จิกด่าพระบางรูป คนคลั่งศาสนาบางคน หรือไปตามติดจับคำผิดพระเซเล็บ มันไม่ช่วยแก้ปัญหาหรอก

คำถามที่แท้จริง คือ "สถานะของศาสนาในปัจจุบันนี้มันถูกหรือไม่"

และก่อนจะตั้งคำถามนี้ต้องลบอคติที่คิดว่าศาสนาเป็นของดีออกไปก่อน เอาความดี-ไม่ดีซึ่งเป็นการนิยามแบบ subjective ออกไปก่อน

No comments:

Post a Comment