15 June, 2012

พระราชาลิงกับสองนักเดินทาง

ชายสองคน คนหนึ่งพูดความจริงเสมอ อีกคนหนึ่งพูดแต่เรื่องโกหก เดินทางไปด้วยกันและหลงเข้าไปในอาณาจักรลิง ที่นั่นลิงตัวหนึ่งยกตัวเองขึ้นเป็นพระราชาเหนือลิงทั้งปวง พระราชาลิงสั่งให้นักเดินทางทั้งสองคนมาเข้าเฝ้าท่ามกลางฝูงลิงข้าราชบริพารที่นั่งเรียงเป็นแถวเหมือนราชธรรมเนียมของมนุษย์

เมื่อชายทั้งสองมาอยู่ต่อหน้า พระราชาลิงได้ถามว่า "เจ้าทั้งสองเห็นข้าเป็นพระราชาเช่นไร?" ชายผู้โกหกตอบว่า "พระองค์คือราชาผู้ยิ่งใหญ่" พระราชาลิงถามต่อว่า "แล้วเหล่าข้าราชบริพารรอบตัวข้าหละ เจ้าเห็นเป็นเช่นใด?" เขาตอบว่า "เหล่าข้าราชบริพารของพระองค์ล้วนมีสง่าราศีทัดเทียมราชฑูตแลขุนพล คู่ควรกับพระองค์มาก"

พระราชาลิงและข้าราชบริพารพอใจในคำตอบของชายโกหก จึงสั่งตบรางวัลให้เขาอย่างงาม

ชายผู้รักสัจจะนึกในใจว่า "หากแม้แค่คำโกหกยังได้รางวัลลาภสรรเสริญมากขนาดนี้ ความจริงจากปากของข้าต้องได้รางวัลเป็นทรัพย์มหาศาลแน่นอน" ดังนั้นเมื่อพระราชาลิงหันมาถามเขา เขาจึงตอบไปตามจริงว่า "ท่านคือลิงที่ยอดเยี่ยม ข้าราชบริพารแวดล้อมท่านก็เป็นลิงที่ดี"

เมื่อได้ยินความจริงจากปากชายผู้สัตย์ซื่อ พระราชาลิงกริ้วจัด ตวาดสั่งให้ลูกน้องฝูงลิงเข้ารุมกัดทึ้งชายผู้นั้นจนถึงแก่ความตาย

แปลจากนิทานอีสป THE APES AND THE TWO TRAVELLERS

No comments:

Post a Comment